Bespaar duizenden euro's op uw nieuwe bedrijfswagen!

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Hoewel aan de inhoud van deze website de grootst mogelijke zorg is besteed, kan Cosmo TrucksKoops Furness Trucks / Fivan Auto op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, voortvloeiende uit eventuele foutieve informatie op en/of het gebruik van .

Aan de informatie op deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. De uitingen van derden op de openbare en/of gesponsorde gedeelten van deze website vertolken niet noodzakelijkerwijs de mening van Cosmo TrucksKoops Furness Trucks / Fivan Auto. Cosmo TrucksKoops Furness Trucks / Fivan Auto is daarvoor niet aansprakelijk.

Cosmo TrucksKoops Furness Trucks / Fivan Auto behoudt zich het recht voor uitingen van derden niet te plaatsen, of te verwijderen van deze website.

Verwijzingen (links) naar externe websites (websites die niet binnen het domein bestelautos.nl vallen), zijn slechts informatief. Cosmo TrucksKoops Furness Trucks / Fivan Auto is niet verantwoordelijk en/ of aansprakelijk voor de inhoud en/ of het privacy beleid van externe websites.

Copyright

Alle rechten berusten bij Cosmo TrucksKoops Furness Trucks / Fivan Auto, voor zover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op deze website.

Deze website is eigendom van Cosmo TrucksKoops Furness Trucks / Fivan Auto. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cosmo TrucksKoops Furness Trucks / Fivan Auto, is het niet toegestaan (delen van) deze website te verveelvoudigen, op te slaan (in een gegevensbestand), te wijzigen of openbaar te maken, in welke vorm of op welke wijze dan ook.

® 2012, Cosmo TrucksKoops Furness Trucks / Fivan Auto. Alle rechten voorbehouden.